download (5)

Electric hoists

download (4)

Electric hoists

16

მანქანის ელ.ამწე 12V-13000(B)

200-400kg-250-500kg-300-600kg-Electric-Hoist

ელექტრო ამწე 250კგ-იანი

electric_hoist_pa400a_500a_600a

ელექტრო ამწე 500კგ-იანი

Wt-400-800A-Electric-Hoist

ელექტრო ამწე 800კგ-იანი

small_electric_hoist__pa400a_

ელექტრო ამწე 1200კგ-იანი

Facebook